Semestrální práce z předmětu databázové systémy:

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

Vypracoval: Michal Trs
Cvičení: čtvrtek 14:30
Poslední aktualizace: 29.12.2004
Zde předkládanou práci jsem vytvořil samostatně s využitím těchto informačních zdrojů:
www.zoopraha.cz, http://service.felk.cvut.cz/courses/36DBS/, skriptum Databázové systémy - Pokorný, Halaška

 1. Popis aplikace:

  Zoologická zahrada se skládá z několika PAVILÓNŮ. V každém pavilónu může být několik VÝBĚHŮ. Do každého výběhu může být umístěno určité maximum zvířat. Výběh je jednoznačně identifikován svým číslem a pavilonem kde je umístěn. Dále budeme vést evidenci ZVÍŘAT, zvíře bude jednoznačně identifikováno svým jménem a datem narození. U každého zvířete budeme dále evidovat tyto vlastnosti: věk, původ, druh potravy, frekvence krmení, datum poslední zdravotní prohlídky a periodu úklidu kotců. Každé zvíře musí být přiděleno do jednoho kotce. Dále budeme vést evidenci ZAMĚSTNANCŮ, všechny zaměstnanci: veterinář, ošetřovatel, pokladní, údržbář jsou jednoznačně identifikováni svým rodným číslem. Každý veterinář a ošetřovatel má přiřazeno několik zvířat o která se stará. Pokladní prodává vstupenky návštěvníkům zoologické zahrady. Každá vstupenka má svoji cenu a je určena druhem. Údržbář má na starosti několik pavilónu. Také si budeme vést evidenci DODAVATELSKÝCH FIREM, zboží od dodavatele si může objednat libovolný zaměstnanec. Ředitel zoologické zahrady rozhoduje o přijímání nových zaměstnanců, o výstavbě nových pavilónů a umisťování zvířat do kotců.

 2. Uživatelské role a pracovní scénáře

  (a) Návštěvník internetových stránek - "Může procházet zoo" - tj. Vidí pavilony, jednotlivé výběhy a zvířata v nich umístěná.
  (b) Zaměstnanec (Pokladní / Údržbář / Veterinář / Ošetřovatel) - mají práva jako (a) a navíc mohou objednávat zboží u Dodavatele.Dále POKLADNÍ prodává lístky, VETERINAR a OSETROVATEL mohou měnit atributy zviřete a přidávat nová zvířata. UDRZBAR má pouze práva jako (a).
  (c) Ředitel - přijímá nové Zaměstnance, rozhoduje o výstavbě nových Pavilonů a kotců, nakupuje nová zvířata.

  Pracovní postup Počítačově podporováno
  Nákup / Narození nováho zvířete ANO
  Úmrtí / Prodej zvířete ANO
  Úklid pavilonu NE
  Prodej vstupenek ANO
  Přidání nových typů vstupenek ANO
  Zdravotní prohlídka zvířete ANO
  Krmení zvířat NE
  Úklid kotce NE
  Výstavba nového kotce / pavilonu ANO
  Objednání zboží u dodavatele ANO


 3. Datová analýza E-R schéma

  er.png - 10kb
  ER schéma ve formátu XML

 4. Klientská část úlohy

  Skrip pro vytvoření databáze
  Skrip pro naplnění databáze testovacími daty
  Zde je implementace 3 formulářů (single-record, multi-record, master-detail) a menu aplikace.
  Stránka s 10 dotazy nad databází

  Ukázky formulářů

  Menu aplikace

  menu


  Formulář master-detail-detail

  form1


  Formulář single-record

  form2


  Formulář multi-record

  form3