Rychlá sčítačka

Zadání:

Na jednom obvodu GAL realizujte sčítačku s registrem na výstupu, která sečte dvě čísla za dobu rovnou zpoždění obvodu. Jaká maximální šířka sčítačky se dá takto realizovat?

Vypracování:

Pokud chceme vytvořit sčítačku, jejíž zpoždění je rovno zpoždění obvodu GAL nelze použít kaskádně řazené úplné jednobitové sčítačky (pro nejnižší bit by stačila půlsčítačka), ale vytvořit kombinační obvod, který bude generovat výstup pro všechny kombinace vstupů.

Návrh:

Tabulka jednobitové a dvoubitové sčítačky (Ai, Bi jsou vstupy, Qi jsou výstupy): 0123
Sčítačka 1b
  A0 B0 Q1 Q0
0000
0101
1001
1110
0123456789101112131415
Sčítačka 2b
  A1 A0 B1 B0 Q2 Q1 Q0
0000000
0001001
0010010
0011011
0100001
0101010
0110011
0111100
1000010
1001011
1010100
1011101
1100011
1101100
1110101
1111110

Dále 3 a 4bitová sčítačka (83,5 KB) nebo .pdf (68,0 KB)

Realizace:

Po minimalizaci jednobitové, dvoubitové a tříbitové sčítačky zjistíme, že tříbitová se už do daného obvodu GAL(PEEL) 18CV10 nevejde (má u bitu Q2 součet 15 mintermů). Dá se realizovat sčítačka maximálně dvoubitová.
Pro design, kompilaci a simulaci jsme použili program WinPlace (3,6 MB)
zdrojový soubor .psf (2,0 KB)
zkompilovaný soubor .jed (5,3 KB)
Registr se na výstupy připojí pomocí designeru. Jde o klopné odvody typu D, klopící s náběžnou hranou hodin (clk).
registr (4,5 KB)

Simulace:

Do zdrojového souboru jsme zahrnuli testovací vektory pro všechny stavy 2bitové sčítačky. Stavy ukazuje následující obrázek
Simulace (11,4 KB)

Zapojení vývodů:
Pouzdro (4,4 KB)

Testování:

Na konec jsme naprogramovali obvod GAL 18CV10 a na přípravku Laboro odzkoušeli funkčnost.

Celou tuto stránku si lze jednoduše stáhnout (88,1 KB).