Graf: Závislost relativní chyby na počáteční teplotě


Zpět