Dokumentace projektu

Stáhnout prezentaci celého projektu | Návrh architektury | Reprezentace dat | Plán realizace | Uživatelské prostředí


Návrh architektury

architektura

Zpět na začátek

Reprezentace dat

Datový model, je už navržen ve 3. normální formě a u vztahu byla provedena dekompozice na nové entity. Takže každé entitě v Datovém modelu odpovídá právě jedna tabulka, jejíž prvky (i s datovými typy) jsou uvedeny v entitách. Z toho důvodu zde nebudu znova tabulky uvádět, ale uvedu zde pouze SQL skript pro generování těchto tabulek.

Create table Osoba (
   Rodne_cislo VarChar2(10) Not Null, /* Rodne cislo osoby, pripadne cislo pasu, pro cizince */
   Jmeno VarChar2(45) Not Null, /* Jmeno osoby */
   Prijmeni VarChar2(45) Not Null, /* Prijmeni osoby */
   Constraint PK_Osoba Primary Key (Rodne_cislo)
);
 
Create table Letadlo (
   ID Integer Not Null, /* ID letadla */
   Nazev VarChar2(45) Not Null, /* Nazev letadla */
   Adresar VarChar2(255) Not Null, /* Adresar ve kterem se letadlo nachazi */
   Model VarChar2(255) Not Null, /* Nazev sboru ve kterem je model letadla */
   Datum_vlozeni Date Not Null, /* Datum kdy bylo letadlo vlozeno*/
   Constraint PK_Letadlo Primary Key (ID)
);
 
Create table Mapa (
   ID Integer Not Null, /* ID mapy */
   Nazev VarChar2(45) Not Null, /* Nazev mapy */
   Adresar VarChar2(255) Not Null, /* Adresar ve kterem se mapa nachazi */
   Model VarChar2(255) Not Null, /* Nazev souboru ve kterem je model mapy */
   Datum_vlozeni Date Not Null, /* Datum kdy byla mapa vlozena */
   Constraint PK_Mapa Primary Key (ID)
);
 
Create table Opravneni_k_instuktazi (
   Osoba_Rodne_cislo VarChar2(10) Not Null, /* Drzitel opravneni */
   Letadlo_ID Integer Not Null, /* Latadlo na ktere se opravneni vztahuje */
   Datum Date Not Null, /* Datum vystaveni opravneni */
   Constraint PK_Opravneni_k_instuktazi Primary Key (Osoba_Rodne_cislo,Letadlo_ID)
);
 
Create table Opravneni_k_pilotazi (
   Osoba_Rodne_cislo VarChar2(10) Not Null, /* Drzitel opravneni */
   Letadlo_ID Integer Not Null, /* Latadlo na ktere se opravneni vztahuje */
   Datum Date Not Null, /* Datum vystaveni opravneni */
   Constraint PK_Opravneni_k_pilotazi Primary Key (Osoba_Rodne_cislo,Letadlo_ID)
);
 
Create table Protokol_z_cvicneho_letu (
   ID Integer Not Null, /* ID protokolu */
   Mapa_ID Integer Not Null, /* ID mapy na ktere cviceni probihalo */
   Opravneni_k_instuktazi_Osoba_Rodne_cislo VarChar2(10) Not Null, /* ID instruktora cviceni */
   Opravneni_k_instuktazi_Letadlo_ID Integer Not Null, /* ID letadla ne kterem probihalo cviceni */
   Text_zpravy VarChar2(1000) Null, /* Protokol o cviceni */
   Datum Date Not Null, /* Datum cviceni */
   Tema_cvicneho_letu VarChar2(45) Not Null, /* Tema cviceni */
   Constraint PK_Protokol_z_cvicneho_letu Primary Key (ID)
);
 
Create table Opravneni_k_pilotazi_has_Protokol_z_cvicneho_letu (
   Opravneni_k_pilotazi_Osoba_Rodne_cislo VarChar2(10) Not Null, /* ID osoby, ktera se ucastnila cviceni */
   Opravneni_k_pilotazi_Letadlo_ID Integer Not Null, /* ID letadla na kterem nacvik probihal */
   Protokol_z_cvicneho_letu_ID Integer Not Null, /* ID protokolu z cviceni */
   Constraint PK_POpravneni_k_pilotazi_has_Protokol_z_cvicneho_letu Primary Key (
      Opravneni_k_pilotazi_Osoba_Rodne_cislo,Opravneni_k_pilotazi_Letadlo_ID,Protokol_z_cvicneho_letu_ID
   )
);
 
Alter table Opravneni_k_instuktazi add (
   Constraint FK_Opravneni_k_instuktazi_1 Foreign Key (Osoba_Rodne_cislo) References Osoba(Rodne_cislo),
   Constraint FK_Opravneni_k_instuktazi_2 Foreign Key (Letadlo_ID) References Letadlo(ID)
);
 
Alter table Opravneni_k_pilotazi add (
   Constraint FK_Opravneni_k_pilotazi_1 Foreign Key (Osoba_Rodne_cislo) References Osoba(Rodne_cislo),
   Constraint FK_Opravneni_k_pilotazi_2 Foreign Key (Letadlo_ID) References Letadlo(ID)
);
 
Alter table Protokol_z_cvicneho_letu add (
   Constraint FK_Pzcl_1 Foreign Key (Mapa_ID) References Mapa(ID),
   Constraint FK_Pzcl_2 Foreign Key (Opravneni_k_instuktazi_Osoba_Rodne_cislo) References Opravneni_k_instuktazi(Osoba_Rodne_cislo),
   Constraint FK_Pzcl_3 Foreign Key (Opravneni_k_instuktazi_Letadlo_ID) References Opravneni_k_instuktazi(Letadlo_ID)
);
 
Alter table Opravneni_k_pilotazi_has_Protokol_z_cvicneho_letu add (
   Constraint FK_OkphasPzcvl_1 Foreign Key (Opravneni_k_pilotazi_Osoba_Rodne_cislo) References Opravneni_k_pilotazi(Osoba_Rodne_cislo),
   Constraint FK_OkphasPzcvl_2 Foreign Key (Opravneni_k_pilotazi_Letadlo_ID) References Opravneni_k_pilotazi(Letadlo_ID),
   Constraint FK_OkphasPzcvl_3 Foreign Key (Protokol_z_cvicneho_letu_ID) References Protokol_z_cvicneho_letu(ID)
);
SQL skript pro generování tabulek zde

Zpět na začátek

Plán realizace

Pro zvětšení klikněte na obrázek.
plán realizace

Soubor MS Project ke stažení

Realizace bude probíhat ve třech hlavních větvích paralelně. Přesný časový harmonogram viz. obrázek výše.

Zpět na začátek

Uživatelské prostředí

Přihlašovací okno do aplikace LETSIM Manager

Aplikace LETSIM Manager - Administrator (může být i instruktor)

Aplikace LETSIM Manager - prostredi pro instruktora

clientská část aplikace - pro piloty

Prostředí pro pilota

Zpět na začátek