Úvodní studie

Stáhnout prezentaci | Matice zodpovědnosti | Deklarace záměru | Odborný článek | Katalog požadavků | Model jednání | Kontextový diagram | Harmonogram | Požadavky na HW a SW | Návrh rozpočtu


Matice zodpovědnosti

  Michal Král Michal Augustýn Jiří Sejtko Martin Prchlík Michal Trs
Úvodní studie  
Matice zodpovědnosti X        
Deklarace záměru X        
Katalog požadavků   X      
Model jednání       X  
Kontextový diagram   X      
Harmonogram     X    
Požadavky na HW a SW         X
Návrh rozpočtu         X
Prezentace úvod. st. X        
Analytická studie  
Datový model   X      
Popis datového modelu   X      
Funkční model     X    
Dynamický model       X  
Scénaře použití       X  
Uživatelská příručka         X
Akceptační test X        
Prezentace anal.st. X        
Dokumentace projektu  
Návrh architektur         X
Reprezentace dat       X  
Uživatelské prostředí     X    
Plán realizace   X      
Prezentace celého projektu X        
Odevzdání dokumentace          
  Michal Král Michal Augustýn Jiří Sejtko Martin Prchlík Michal Trs

Zpět na začátek

Deklarace záměru

Cílem projektu je vytvořit aplikaci Simulátoru letadla. Aplikace bude simulovat přesný způsob letu pro pilota nebo komunikace více aplikací spolu,čili simulaci letu v letce nebo proti sobě.
Aplikaci budou využívat profesoři při prvotní výuce pilotů, při nácviků bojových akcí, zkušební lety.
Simulátor bude pracovat na stolních počítačích s potřebným vybavením pro simulaci a řízení letu.
Aplikace bude ukládat výsledky jednoivých cvičných letů.

Zpět na začátek

Odborný článek

Hlavním úkolem projektu je realističnost celého simulátoru. Aplikace bude přijímat a vysílat řadu signálu, se kterými bude dále pracovat nebo posílat dalším aplikacím, kterým se budeme věnovat dále.

Aplikace bude přijímat informace o letu z leteckých věží, radarového systému letadla (tyto informace budou generovány aplikací). Jmenovitě se jedná o výšku, rychlost, náklon letadla příčně i podélně, stav podvozku, počasí atd.. Další důležitou funkcí bude komunikace s okolím.
Komunikace se bude provádět pomocí sluchátek a mikrofónu, ta bude slyšitelná pouze pro zvolené uživatele.
Všechny tyto informace budou zpracovány aplikací a promítnuty na monitoru.

Další funkcí simulátoru bude jednání pilota simulovat pro okolí a pro něho. Pilot bude moci reagovat na let.
Jeho možností je mnoho, stejně jako v opravdovém letadle. Samotné ovládání letu bude možné pomocí joysticku, rychlost letu pomocí ovladače tahu motoru, výšku letu pomocí klapek, (vše se dá simulovat pomocí klávesnice).
Během bojové situace bude moci pilot reagovat odpálením rakety nebo střelbou z palubního kulometu.
A pomocí klamných cílů uhýbat nepřátelským raketám. Samozřejmě i katapult. Všechny tyto akce budou
vyhodnoceny aplikací a dále použity.

Možná nejdůležitější funkcí aplikace bude komunikace simulátoru s dalšími běžícími simulátory.
Aplikace vyhodnotí stávající hodnoty a pošle je všem připojeným simulátorům.
Vyčká na akce jednotlivých pilotů a přijme jejich reakce.

Nyní se podíváme na použitelnost simulátoru. Simulátor se dá využit v single i multi verzi.
Single verze znamená, že simulátor se dá použít pro cvičení začátečníků pilotů, základní ovládání letadla,
bojové nácviky pro generovaným protivníkům. V multi verzi je spolu propojeno několik simulátorů.
Tato verze se dá použít pro cvičení letu v letce, boji proti generovaným protivníkům nebo boji proti sobě.
Propojení jednotlivých aplikací bude probíhat na úrovni komunikace stolních počítačů pomocí síťových karet.

Hlavním správcem aplikace bude instruktor, který bude moci nastavovat počasí letu, počet a typ nepřátel a
bude moci i simulovat některé závady na letadle. Uživateli aplikace budou piloti ve výcviku, kterým je tato simulace určena.

Další osoba, která se bude podílet na provozu systému bude administrator. Ten bude zajišťovat správný chod všech počítačů a také serveru, na němž budou uložena data o krajině i letadlech. Ze serveru si v případě potřeby stahují aktualní data jednotliví klienti. Tzn. pokud zvolená krajina dosud nebyla na daném počítači použita (tedy v něm není uložené a musí se stáhnout ze serveru) nebo pokud došlo ke změně od poslední synchronizace. Za zadání všech dat do serveru je zodpovědný administrátor.

Závěrem je potřeba zadavatele upozornit na rozsáhlost celého projektu. Kde bude potřeba použít nejnovějších technologií a potřeba odborného dozoru během tvorby. Což se vše může promítnout do ceny projektu.

Zpět na začátek

Katalog požadavků

Zpět na začátek

Model jednání

model jednani
Zde je k dispozici soubor ve formátu Microsoft Word 2003.

Zpět na začátek

Kontextový diagram

kontextový diagram
Zde je k dispozici soubor ve formátu Microsoft Word 2003.

Zpět na začátek

Harmonogram

Plán analýzy

Pro zvětšení klikni na obrázek!

Plán implementace

Pro zvětšení klikni na obrázek!


Soubor MS Project ke stažení

Zpět na začátek

Požadavky na HW a SW

Požadavky na HW

Požadavky na SW

Další požadavky

Zpět na začátek

Návrh rozpočtu

Náklady na vývoj metodou COCOMO II (http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/cocomo81_pgm/cocomo81.html)

Odhad nákladů je proveden metodou COCOMO. Předpokládaný rozsah projektu byl stanoven na 50000 řádek zdrojového textu (50 KLOC). Z toho 20000 3D engine.

Náročnost 175 člověko-měsíců
Potřebný čas 13 měsíců
Lidí 13,5

Podrobný rozpis vstupních dat do programu COCOMO:

size 50000 size (in KLOC)
mode 1.20 Embedded
cplx 1.30 Product Complexity
stor 1.21 Main Storage Constraint
acap 0.86 Analyst Capability
aexp 0.91 Applications Experience
pcap 0.70 Programmer Capability
vexp 0.90 Virtual Machine Experience
lexp 0.95 Programming Language Experience
modp 0.82 Modern Programming Practices
tool 0.91 Use of Software Tools
sced 1.04 Required Development Schedule


Tento projekt bude vyžadovat práci 14 lidí po dobu 13 měsíců. Při průměrném nákladu na zaměstnance 45 000 Kč měsíčně jsou náklady na projekt 9 500 000 Kč.

Náklady na vývoj dekompozicí (MS Project)

LETSIM 6 420 300,00 Kč
Úvodní studie 109 440,00 Kč
Deklarace záměru 4 560,00 Kč
Odborný článek 4 560,00 Kč
Katalog požadavků 3 040,00 Kč
Matice zodpovědnosti 1 520,00 Kč
Kontextový diagram 16 720,00 Kč
Model jednání 16 720,00 Kč
Návrh Hardware a Software 16 720,00 Kč
Návrh rozpočtu 16 720,00 Kč
Harmonogram 16 720,00 Kč
Úprava studie + Prezentace 10 640,00 Kč
Odevzdání úvodní studie 1 520,00 Kč
Analytická studie 47 120,00 Kč
Datový model 10 640,00 Kč
Popis datového modelu 4 560,00 Kč
Funkční model 9 120,00 Kč
Dynamický model 9 120,00 Kč
uživatelská příručka (v. 1) 9 120,00 Kč
Dokončení analytické studie 3 040,00 Kč
Odevzdání analytické studie 1 520,00 Kč
Dokumentace projektu 56 240,00 Kč
Návrh architektur 9 120,00 Kč
reprezentace dat 9 120,00 Kč
Uživatelské prostředí 18 240,00 Kč
Prezentace celého projektu 18 240,00 Kč
Odevzdání dokumentace projektu 1 520,00 Kč
Implementace 5 327 500,00 Kč
Nákup surových geografických dat 420 000,00 Kč
Konverze geografických dat 472 500,00 Kč
Modelování doplňků a texturování 1 170 000,00 Kč
Doplnění geografických dat 270 000,00 Kč
Kompletace geografických dat 90 000,00 Kč
Modul komunikace s dat. serverem 135 000,00 Kč
Test modulu komunikace 30 000,00 Kč
3D engin 2 500 000,00 Kč
Test 3D enginu 240 000,00 Kč
Dokončování a testování 880 000,00 Kč
Kompletace vyvíjených částí 60 000,00 Kč
Vytváření testovacího balíku 60 000,00 Kč
Testování 540 000,00 Kč
Vytváření uživatelské dokumentace 220 000,00 Kč
Dokončení projektu 20 000,00 Kč

Náklady na Hardware

Položka Typ Cena za kus Kusů Cena
server Dell PowerEdge 1800 - SATA 182 280 1 182 280
diskové pole Dell PowerVault 220S/221S SCSI Drive Enclosure 10 x 73 GB 404 000 1 404 000
záložní zdroj UPS APC Back-UPS RS 1500 8849 1 8849
desktop Dell OptiPlex GX280 SD 26 100 10 261 000
projektor DELL 2200MP 24 900 10 249 000
plátno BRAUN projekční plátno 180 x 180 cm 2800 10 28 000
ovládací zařízení Saitek X52 Flight Control System 2789 10 27 890
Reproduktory Genius SW-5.1 Home Theater 2648 10 26 480
Ethernet switch PC 5212 Managed Switch (12port, All Gigabit Ports) 39 900 1 39 900
UTP kabeláž + přísl. kabel, konektory 15 150 m 2250


Celková cena hardwaru je přibližně 1 230 000 Kč.
Podrobný rozpis konfigurace HW.

Náklady na Software

Položka Typ Cena za kus Kusů Cena
Operační systém stanic Windows XP prof 0 (v ceně HW) 10 0
Operační systém serveru Linux Debian stable 0 1 0
Databáze FireBird 0 1 0
Mapový podklad Digitální mapa ČR 1:25 000 419 572 1 419 572
Další mapové podklady Digitální mapy ostatních států dle požadavků dle požadavků dle požadavků

Celková cena softwaru a dat je přibližně 420 000 Kč. Záleží však na konkrétních požadavkách zákazníka, které další mapy si přikoupí. Proto výsledná cena může být několikanásobně vyšší.

Další požadavky

Zpět na začátek