Analytická studie

Stáhnout prezentaci | Datový model | Popis datového modelu | Funkční model | Scénáře použití | Dynamický model | Uživatelská příručka | Akceptační test


Datový model

Datový model
Datový model ve formátu XML je ke stažení zde.

Zpět na začátek

Popis datového modelu

Tento projekt není projekt typu "informační systém", jak požadavky na zpracování analytické části dokumentace v tomto předmětu evidentně předpokládají. Proto nemá většího smyslu vytvářet nesmyslný datový model pro tento projekt. Pro demonstaci toho, že danou problematiku ovládáme je zde uveden tento datový model.

Tento datový model slouží k evidenci osob. Každá z těchto osob může získat oprávnění k pilotáží a k instruktáži (vždy od jednoto typu opravnění k pilotáži, resp. instruktáži, maximálně jedno - vyjádřeno relacemi typu 1:1 a 1:N). Dále je zde evidence uskutečněných cvičných letů formu zprávy. Cvičného letu se účastní právě jeden instruktor a libovolný počet pilotů. Tím, že se každý pilot může zúčastnit libovolného počtu cvičných letů a každého cvičného letu se může zúčastnit libovolný počet pilotů, vzniká vztah typu N:M, jehož dekompozicí vznikla tabulka "Opravneni k pilotazi_has_Protokol z cvicneho letu".

Datový model byl vytvořen v programu DB Designer 4 firmy fabFORCE.

Zpět na začátek

Funkční model

DFD notace


DFD Administratora


DFD Intruktora


DFD Pilota

Zpět na začátek

Scénaře použití

Vzhledem ke specifikčnosti celého projektu, se dá scénař použití přirovnat k dynamickému modelu jednotlivých uživatelů.

Zpět na začátek

Dynamický model

Administrator:
Stavový diagram pro Administrátora

Instruktor:
Stavový diagram pro Instruktora

Pilot:
Stavový diagram pro Pilota

Ve formatu Microsoft Word 2003 ke stažení zde.

Zpět na začátek

Uživatelská příručka

uzivatelska prirucka

Uživatelská příručka ve formátu PDF ke stažení zde.
Dokument je ve verzi 0.1 a bude doplněn po návrhu grafického prostředí.

Zpět na začátek

Akceptační test

Administrátor

 

Instruktor

 

Pilot

Zpět na začátek